Pogoji uporabe

 

Podjetje Goltes d.o.o., upravitelj spletne trgovine Goltes.si, se zavezuje k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki strank, v skladu z veljavnimi zakoni v Republiki Sloveniji. Podjetje Goltes d.o.o. se zaveze, da osebnih podatkov strank in morebitnih drugih podatkov (zgodovine narocil) ne bo posredovala tretji osebi.
 
Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. S potrdilom nakupa dovoljujete, da Goltes d.o.o. vzpostavi, vodi, vzdrzuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki, in vam ob tem zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01).
 
Vse spletne aktivnosti Goltes d.o.o. so v skladu z Evropsko zakonodajo (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC in Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) in drzavnimi zakonodajami Centralne in Vzhodne Evrope. Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami Goltes d.o.o., ki jih dobi o vas, kadar obišcete našo spletno stran.
 
ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 
Osebni podatek je informacija, ki vas identificira: vaše ime, priimek, elektronski ali postni naslov. Goltes d.o.o. ne zbira vaših osebnih podatkov razen, kadar vi to omogocite, tj. ob narocilu izdelkov ali kadar se narocite na naše e-casopise.
 
REKLAMNA SPOROCILA 
 
Vsebovati morajo naslednje podatke:
• jasno in nedvoumno morajo biti oznacena kot reklamna sporocila
• pošiljatelj mora biti jasno razviden
• razlicne akcije, promocije in druge trzne tehnike morajo biti oznacene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno doloceni pogoji udelezbe v njih.
• Zeljo uporabnika, da ne prejemajo reklamnih sporocil, je potrebno spoštovati.
• Goltes d.o.o. se zavezuje, da bo stranko odjavila s spiska prejemnikov elektronskih sporocil, ce stranka to izrecno zahteva.
• Goltes d.o.o. se zavezuje, da v vsakem reklamnem sporocilu objavi postopek odjave iz baze prejemnikov sporocil.
 
UPORABA OSEBNIH PODATKOV 
 
Goltes d.o.o. bo uporabil vaše osebne podatke izkljucno zaradi tehnicnih potreb administracije na spletni strani, da vam zagotovi dostop do posebnih informacij ali za splošno komuniciranje z vami. Goltes d.o.o. ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretji stranki ali jih kakor koli trzil drugje, razen ce posredovanje podatkov tretji stranki izrecno dovolite. Zaposleni v Goltes d.o.o. so po dolznosti zavezani k spoštovanju vaših zaupnih podatkov in obvezani po sporazumu o zaupnosti.
 
SVOBODA IZBIRE
 
Informacije, ki jih o sebi posredujete Goltes d.o.o., nadzorujete vi. Ce se odlocite, da vaših podatkov ne boste posredovali Goltes d.o.o., potem do nekaterih spletnih mest na strani ne boste imeli dostopa. Uporabniki, ki se zelijo odjaviti od našega e-casopisa, lahko pišejo na info@Goltes.si. ce se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizicni naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas obvestite o spremembah na info@Goltes.si.
 
AVTOMATICNO BELEZENJE INFORMACIJ (NEOSEBNI PODATKI) 
 
Kadarkoli dostopate na spletno stran Goltes d.o.o. se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprecen cas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomaticno belezjio (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlacnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.
 
VARNOST 
 
Goltes d.o.o. si mocno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves cas zašciteni pred izgubo, unicenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.
 
MLADOLETNE OSEBE
 
Goltes d.o.o. mocno priporoca vsem staršem in skrbnikom, da naucijo svoje otroke varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani Goltes d.o.o. brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Goltes d.o.o. ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od mladoletnih oseb, jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji stranki brez njihovega dovoljenja.
 
POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI 
 
Izjava o varovanju osebnih podatkov se nanaša na predstavitveni strani podjetja, ki je v lasti Goltes d.o.o. Spletne strani na tej privzeti strani lahko vsebujejo povezave do drugih oskrbovalcev znotraj in izven Goltes d.o.o., za katere ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja. Ko zapušcate spletno stran Goltes.si, si zato vnovic preberite izjave o varovanju osebnih podatkov vsake spletne strani, ki zbira osebne identifikacijske podatke.
Produkcija: Spletne rešitve Sloway